ഫോട്ടോയില്‍ ആനിമേഷന്‍

Tuesday, March 8, 201136comments

Photobucket

    ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ ആനിമേഷന്‍ വഴി സ്ലൈഡ് ഷോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ്. ഒന്നു ശ്രമിച്ച് നോക്കു.

പുതിയ ഒരു പേജ് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തില്‍ തുറക്കുക. ഞാന്‍ 800 X 700 ലാണ് പേജ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്ക് ഗ്രൌണ്ടില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള ചിത്രം നല്‍കാം. ഞാന്‍ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേഡിയന്‍റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ശേഷം പുതിയ ഒരു ലയര്‍  ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായി ആദ്യം ഒരു ലയര്‍ ഉണ്ടാക്കണം അതിനു ശേഷം Rectangular marque Tool ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന വലിപ്പത്തില്‍ ഒരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കുക. ശേഷം # f4e3ea ഈ കളര്‍ പൈന്‍റ് ബക്കറ്റ് ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്‍ ചെയ്യുക. പിന്നീട് Edit >> Free Transform (Ctrl + T ) ഉപയോഗിച്ച് അല്പം തിരിക്കുക.   

       പുതിയ ഒരു ലയര്‍ കൂടി ഉണ്ടാക്കുക. ശേഷം ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ Polygonal lasso Tool ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു നിറം ഫില്‍ ചെയ്യുക. ഈ ലയറില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ പെട്ടന്നു അതില്‍ ആഡ് ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ. 

     ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോക്ക് ഉള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനായി നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ ഓപണ്‍ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയലിലേക്ക് ചിത്രങ്ങള്‍ കോപി ചെയ്യുക. ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ (ലയര്‍ 3  മുകളില്‍ ഇഷ്ടമുള്ള കളര്‍ കൊടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞ ലതേ ലയര്‍) ലയര്‍ 3 യുടെ അതേ വലിപ്പത്തില്‍ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കണം. അതിനായി ആദ്യം Edit >> Free Transform (Ctrl + T )  ഉപയോഗിച്ച് തിരിക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതിനു ശേഷവും പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഇറേസര്‍ ടൂളുപയോഗിച്ച് മായ്ച്ച് കളയുക. അതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്‍ഗം  നമുക്ക് മായ്ക്കേണ്ട ചിത്രം സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കീ ബോര്‍ഡില്‍ Ctrl ബട്ടണ്‍ ഞെക്കി പിടിച്ച് ലയര്‍ 3 യുടെ ലയര്‍ പാലറ്റ് ചെറു ചിത്രത്തില്‍ ഞെക്കുക. (അപ്പോള്‍ ആ ഭാഗം സെലെക്‍റ്റ് ആയി വരും) ഇനി Select >> inverse  എന്നിടത്ത് പോകുക. ശേഷം ഇറേസര്‍ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുറം ഭാഗങ്ങള്‍ മായ്ച്ച് കളയുക. ഇതു പോലെ നമ്മള്‍ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും  ഒരേ വലിപ്പത്തില്‍ ക്രമീകരിക്കുക. ഇനി ചിത്രം ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കു. താഴെയുള്ള 3 ലയര്‍ സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടണ്‍ ഞെക്കി പിടിച്ച് ഓരോ ലയറുകളിലും ക്ലിക്കിയാല്‍ മതി. അതിനു ശേഷം Ctrl + E ഉപയോഗിച്ച് മെര്‍ജ് ചെയ്യുക. 

    അടുത്തതായി നമുക്ക് ആനിമേഷനിലേക്ക് കടക്കണം. അതിനായി പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ ഫോട്ടോഷോപ്പന്മാര്‍ Wndow >> animation എന്നിടത്ത് പോകുക. പഴയവര്‍ File >> Jumb to image ready പോകുക. ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ 1 എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ന്യൂ ലയര്‍ ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആനിമേഷന്‍ ലയര്‍ ഓപണ്‍ ചെയ്യുക. ചെറു ചിത്രത്തിനു താഴെ കാണുന്ന 0 sec എന്നത് 0.1 sec എന്നാക്കുക. ശേഷം 2 എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന Tween  ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ചിത്രങ്ങൾ സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധം ചിത്രത്തിലേ ലയർ പാലറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസിലാകും. ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ആദ്യ ലയറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടും ലയർ 4 ഉം സെലെക്‍റ്റുക. രണ്ടാം ലയറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടും ലയർ 5 ഉം സെലെക്‍റ്റുക.

     വരുന്ന വിന്റോയിൽ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യുക. ഓകെ നൽകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ വിന്റോ പാലറ്റിൽ 5 ലയറുകൾ കിട്ടും. 

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന 1 എന്ന ചുവന്ന മാർക്ക് ചെയ്ത ന്യൂ ലയർ ഐകണിൽ ഒന്നൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ ലയർ പാലറ്റിൽ ഒരു ലയർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടും ലയർ 6 ഉം സെലെക്‍റ്റുക. പഴയ പോലെ ത്തന്നെ Tween ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപൺ ആയി വരുന്ന വിന്റോയിൽ പഴയ സെറ്റിംഗുകൾ തന്നെ നൽകി ഓകെ നൽകുക. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പുതിയ ലയർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനു ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ലയറിൽ സെലെക്‍റ്റിയ അതേ ലയറുകൾ (ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ലയറും ലയർ4 ഉം) സെലെക്‍റ്റുക.  Tween ഒപ്ഷൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക.
    ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ആദ്യ ലയറിന്റെയും അഞ്ചാമത് ലയറിന്റേയും ഒൻപതാം ലയറിന്റേയും ടൈം 0.1 എന്നത് 0.5 എന്നോ അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ ആക്കുക. ഇനി ആനിമേഷൻ വിന്റോയിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണിൽ ഒന്നു ഞെക്കി നോക്കു. ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം. file >> Save for web and devices (പഴയ ഫോട്ടോഷോപ്പുകാർ Save optimized as ) എന്നിടത്ത് പോകുക. GIF ഫയൽ ആയി സേവ് ചെയ്യുക. 
Photobucket
Share this article :

+ comments + 36 comments

March 8, 2011 at 12:45 PM

കൊള്ളാം ...

March 8, 2011 at 5:16 PM

thanks,...........and continue

കുഞ്ഞാക്കാ, ഞാന്‍ എന്നെ ങ്ങളെ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തി..!

(രണ്ടു ഫോട്ടോകള്‍ ഒന്നിപ്പിക്കുവാന്‍ (ഉദാ..സ്റ്റേജും സദസ്സും) സഹായിക്കാമോ ?)

March 8, 2011 at 10:10 PM

ശിഷ്യാ, അതിനു വല്യ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്ത് ചുമ്മാ പേസ്റ്റെന്നെ.

March 8, 2011 at 11:04 PM

aikkarappadi 2 വിതത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നു രണ്ടും കൂടെ അറിയാത്ത വിതത്തിൽ കൂട്ടിചേർക്കൽ. മറ്റൊന്നു സ്റ്റെജ് സദസ് എന്നൊക്കെ പോലെയുള്ളത്. അതിനു ഒരു പുതിയ പേജ് തുറന്ന് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ കോപി ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫേം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ട വലിപ്പ ചെറുപ്പം വരുത്തി മെർജ് ചെയ്യുക എന്നതാണു.

March 9, 2011 at 7:37 PM

അയ്യോ അറിയാതെ കയറിപ്പോയതാണേ..ക്ഷമി.

March 9, 2011 at 9:14 PM

ഹ ഹ..... മുല്ല എന്നെയങ്ങു കൊല്ലു...

ഞാന്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇതുതന്നെ ചെയ്തു നോക്കുന്നു. ഒന്നും അറിയാത്തതിനാല്‍ ശരിയായില്ല. ഇനിയും കുറച്ച് കൂടി ലളിതമാക്കിയാലെ എനിക്ക് പറ്റു. അനിമേഷന്‍ വരെ ഒരു വിധം ശരിയാക്കി. അനിമേഷനില്‍ സെലെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ഉപകാരപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റിനു ആശംസകള്‍.

March 16, 2011 at 2:00 AM

റാംജി സാബ്, ഒന്നു മനസിരുത്തി വായിച്ചാൽ കാര്യം പെട്ടന്നു മനസിലാവും. ആനിമേഷൻ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ആനിമേഷനിൽ ആകെ 2 ഒപ്ഷനെയുള്ളു. അതു തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇട്ടു പലതും ഉണ്ടാക്കുന്നെന്നേയുള്ളു. ഒന്നൂടെ നോക്കൂ. എന്നിട്ടുമ്മനസിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടാണു തപ്പൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു ശരിയാക്കാം. "ഡോണ്ട് തളരൽ"

March 19, 2011 at 10:39 AM

ഇത് എനിക്കൊന്നു പഠിപ്പിച്ചു താ ഇക്കാ ..

March 21, 2011 at 4:24 AM

Dear Fasalu...All the best... Samadikka... from London...

March 21, 2011 at 2:20 PM

@ samadikka നന്ദി @നേനക്കുട്ടീ നിനക്കല്ലാതെ ആർക്കാ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക.

March 23, 2011 at 6:25 PM

സഹായിക്കു പ്ലീസ്;
നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മെര്‍ജ് വരെ എത്തി ,ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടോബ് സി എസ് ആണ് ,അതില്‍ Wndow - യില്‍ - animation എന്നില്ല ,ഫയലില്‍ Jumb to ഹിഡന്‍ ആയി കിടക്കുന്നു .ഞ്ഞക്കിയിട്ടു ഒരു ഫലവും കാണുന്നില്ല ,അടോബ് ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ instaal ചെയ്യാം ,സഹായിക്കു പ്ലീസ് ,ഇനി ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ വേറെ പണി ഒള്ളൂ ,സഹായിക്കില്ലേ ,പ്ലീസ്
( എന്‍റെ സിസ്റ്റം Wndow7 (i5 )ലാപ്)‌

March 23, 2011 at 7:32 PM

gafoor,ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷ cs5 വളരെ നല്ലത്. സിമ്പിൾ. ജjumb to ഹൈഡ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും.അതായത് free transform പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്റർ ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. cs3, cs4. cs5 എല്ലാം വളരെ നല്ലതു തന്നെ.

March 24, 2011 at 4:00 AM

ഫസലുല്‍;...ഞാന്‍ അഡോബ് cs3 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു ഇപ്പോള്‍ ഓക്കേ , "ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ 1 എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ന്യൂ ലയര്‍ ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആനിമേഷന്‍ ലയര്‍ ഓപണ്‍ ചെയ്യുക. ചെറു ചിത്രത്തിനു താഴെ കാണുന്ന 0 sec എന്നത് 0.1 sec എന്നാക്കുക. ശേഷം 2 എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന Tween ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക"---ഫസലുല്‍ ,ക്ഷെമിക്കണം , ഇതില്‍ 1 വരെ ആയി 0 .1 sec എന്നാക്കി ,പക്ഷെ ,2 എവിടെ തിരഞ്ഞിട്ടും കാണുനില്ലല്ലോ,എന്താണ് tween ബട്ടന്‍ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ -

March 24, 2011 at 2:50 PM

priya ഗഫൂർ. ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ പുതിയ ലയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐകണിനു തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളഥാണത്. മുകളിലെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന കളറിൽ അതു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽനിന്ന് 6ആമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന കളറിൽ 2 എന്നു മാർക്ക് ചെയ്ത ടൂൾ.

May 8, 2011 at 3:55 PM

അയ്യോ...ഞാനിതിവിടെയാ....

May 8, 2011 at 9:09 PM

@ സീത, എന്തുപറ്റി ഇപ്പോഴും വനവാസത്തിന്റെ ഓർമയിലാണോ..

June 27, 2011 at 3:34 PM

macha animation window muthal prasnam anu ketto onnum nadakkunnillla....onnu koodi lalithamakkendathanu aa animation layer concept...

June 27, 2011 at 4:10 PM

പ്രദീപൻസ്, എവിടെയാ മനസിലാവാത്തതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ആനിമേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ.

July 9, 2011 at 2:17 AM

ഒരു ബുദ്ദിമുട്ടുമില്ല, അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പാറഞ്ഞുതരും ഇൻഷാഹ് അള്ളാഹ്.
3 ലയറുകൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ (അതായത് മൂന്നും കൂട്ടി ഒരൊറ്റ ലയർ ആക്കാൻ) 2 വഴികൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന്. നമ്മൾ layar3 സെലെൿറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം Ctrl+E പ്രസ്സ് ചെയ്യുക. തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ലയറുമായി അതു മെർജാവും. ഇതുപോലെ അടുത്ത ലയറും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവഷ്യം മെർജ് ചെയ്യണ്ടെന്നു കരുതിയാണു ശിഫ്റ്റ് ഞെക്കി സെലെൿറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ശിഫ്റ്റ് ഞെക്ക്ഇ സെലെൿറ്റ് ചെയ്യുമ്പഴും ആദ്യം ലയർ 3 (അതായത് മുകളിൽ നിന്നു സെലെൿറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക) സെലെൿറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കീ ബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഞെക്കി പിടിച്ച് മൗസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴെഉള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലയർ ഇൽ ക്ലിക്കുക. അപ്പോൾ അതു സെലെൿറ്റ് ആയി വരും. എന്നിട്ട് Ctrl+E ഞെക്കിയാൽ മതി. മെർജാവും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ മെനുബാറിൽ ലയർ എന്ന മെനു ഒപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലെ അവിടെ മെർജ് ഒപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ മെർജ് വിസിബിൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്കിയാൽ എല്ലാം സെലെൿറ്റ് ആയി ഒരൊറ്റ ലയർ ആകും. അതു കൊണ്ട് Merge Down എന്ന ഒപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതു മനസിലായെന്നു കരുതുന്നു.. ഇല്ലെങ്കിൽ പറയു.

ഇനി ഫയൽ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രഷ്നം. അതിനു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞപോലെ. (ഫോട്ടോഷോപ്പ് 7 ആണെങ്കിൽ) Save Optimized as എന്നു കാണും. അതിൽ ക്ലിക്കി വരുന്ന വിന്റോയിൽ ഇമേജ് ഫയൽ GIF ഫയൽ ആയി സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കു. ശരിയാവും. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും പ്രഷ്നം ആണെങ്കിൽ ആ ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Open with >> Windows Picture and fax Viewer എന്നതിൽ ഓപൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓകെ ആണെങ്കിൽ അതു മറ്റുള്ളവർക്ക് അയചോളു. അതു നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ കുഴപ്പമല്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ GIF ഫയലുകൾ ഓപൺ ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമേജ് റെഡിയിലാണെന്നേയുള്ളു. അതു ചിത്രത്തിൽ ററ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപർടീസിൽ പോയാൽ മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളു.

December 7, 2011 at 4:57 AM

hi fasalul njan animation window cheythu,pakse avide muthal engane enna karyathil kuzhanju,,onu clear aki tharamo

December 7, 2011 at 12:30 PM

` എവിടെയാണു മനസിലാവാത്തത്. ആനിമേഷൻ വിന്റോ ഓപൺ ചെയ്ത് എവിടെ വരെ എത്തി. മറ്റു ലയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ..??

December 7, 2011 at 1:39 PM

animation window open cheythu.athil 0 sec ennathu 0.1 ennum cheythu,tween clik cheythu,,pakse athinu shesham ake motham total confusion...fasalu bhai athinu shesham engane ennu vyakthamakamo???

December 7, 2011 at 6:32 PM

മൊത്തം 3 ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നു കരുതുക. എങ്കിൽ ആനിമേഷൻ വിന്റോ ഓപൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലയർ ചിത്രം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഇനി new layer ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നു കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക. Tween ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരുന്ന വിന്റോയിൽ നമ്മൾ 3 എന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് 3 ലയറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തം 5 ലയറുകൾ ആയി. ആ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ലയറുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണു ഒരു GIF ഫയൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ ലയറിലും അവസാന ലയറിലും സയമയം മാറ്റി 2 സെൿ എന്നോ 5 സെൿ എന്നോ നൽകാം. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. ഇതു പോലെ തന്നെ അടുത്ത ചിത്രവും സെലെൿറ്റ് ചെയ്ത് tween കൊടുക്കുക. ഇതു പോലെ എത്ര ചിത്രവും ആഡ് ചെയ്യാം.
ചെറുപ്പത്തിൽ ഫിലിം ചിത്രങ്ങൾ സിസർ പാക്കറ്റിലോ മറ്റോ ചുറ്റി TV ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലെ അതേ മെത്തേഡ്. മാജിക് പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ലെ അതു മറിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഓടുന്നതുപോലെയും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുപോലെയുമൊക്കെ. അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടറീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കി മനസിരുത്തി വായിക്കു മനസിലാകും.

December 8, 2011 at 2:05 AM

njan faslul paranjapole animation window opn cheythu.apo athil oru layr vannu,pinne newlayer create cheythu,,tween icon clik cheythu enitu 3 ennu koduthu apo 3 layers vanu motham 5..pakse play cheytapo foto anganethane animation ayi varanilla...pinne animation window opn cheytapo athil oru layer vanile enitu new layer akiye,enitu tweenil 3 ennakiyapo motham 5 ayille..athupole enyum add cheyanam engil 2 nd layer ano clikendee..athila eniku kuzhapam,kure try cheythu but no raksha..ha pinne adya layerum avasana layerum njan 2 sec ennaki pakse move cheythu vannapole thoniyilla..njan ithil 3 fotos add cheythathu,enitu ellam ctrl+t kond foto layer pole cheruthaki,pakase adyam cheyta aa foto matrame animation windowil varanullu..ithil eni valla matam vannathavumo...

December 8, 2011 at 2:38 AM

ലിപ്പഴാണു കോയാ അന്റെ കൊയപ്പം ഞമ്മക്ക് പുടി കിട്ട്യേത്. അതായത് ന്റെ പൊന്നെ. ആനിം വിന്റോയിൽ തുറക്കുമ്പം ഒരു ലയർ ഉണ്ടാകും, ശരിയല്ലെ, പിന്നെ നമ്മൾ new layer ഐകണിൽ ക്ലിക്കി പുതിയതൊന്നു ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ക്കഴിഞ്ഞ ആ ആ നിമേഷൻ വിന്റോയിലെ ചിത്രവും ആദ്യ ലയറിലേതു പോലെ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോ ആദ്യം അതു മാറ്റണം, അതിനായി നമ്മുടെ ലയർ പാലറ്റിൽ ഒർഉ EYE ഐകൺ കണ്ടിട്ടില്ലെ അതു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിസിബിൾ ആക്കണം. അതായത് ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ആദ്യ ലയറിൽ ഒരു A എന്ന ഫോട്ടോയും രണ്ടാം ലയറിൽ B എന്നൊരു ഫോട്ടോയും ചേർക്കണം. അതിനു ശേഷമാണു Tween ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ലയറുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ മറ്റൊന്നു ആനിമേഷൻ വിന്റോയുടെ ആദ്യ ലയറിന്റെ താഴെയായി once എന്നാണു കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു Forever എന്നാക്കണം. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ചിത്രം കയറ്റണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ലയറിനു ശേഷ്മാണു Tween ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്..
ആഎ മൊത്തത്തിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ശർക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലെ. മുകളിൽ നിന്നു ആറാമത്തെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കു. ആ ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ആദ്യ ലയറും രണ്ടാമത്തെ ലയറും വ്യത്യസ്തമല്ലെ. ആ ചിത്രത്തിലെ തന്നെ ലയർ പാലറ്റിന്റെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കു, അതിൽ Eye അയ്കൺ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലയറിലും കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ല്യറിലും മാത്രമാണു. ബാക്കി രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ലയറുകളും ഇൻവിസിബിൾ (EYE ഐകൺ ഓഫ് ആണു) ആണു. ഇനിയും മനസിലയില്ലെങ്കി ഇനി ബാക്കി കൂടി ഇവിടെ ചോദിക്കൂ. ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം.

December 8, 2011 at 10:14 AM

hi gudmrng..fasalu thangal paranjapole ani.window opn cheyumbo 1layr und.pinne creat cheyumbo new 1 undavum.both r same...pinne athu matenam ennu paranju..layer paletil eye icon clik cheythu vicible akenam ennu,ee A enna fotoyum B enna fotoum engane cherkum clr ayilla..entha arilla thalayil onum keranilla joli bc aya kondavum alle...pinne njan onu parayate ee wrk njan sav cheythirunu.veendum creat cheyumbo layerum foto cut cheyanumoke vallatha budhimutale athu konda.ha apo karyam parayam,,apo njan veendum fotoshp opn cheythu apo bakgroundum.layer3,layer4.eye icon opn ayitund.matramalla alredy bakgroundum layer 4um select ayitund,,layer five eye icon illa.athu entha angane.churuki paranjal karyam ethandu ok.njan thangal paranjapole windowil cilk cheythu layer vanu newlayr eduthu enitu play cheytapo 2 foto animate avunu.pakse oru foto kanan illa..njan layers ellam eye icon clik cheytapo oru foto bakground(pink colr)nte adiyil kidakunu,.entho fault und alle...
enne onu padipichu tharane bhaaii..ithil oru theerumanam avaathe eni urakamillaa.....thangal paranjathil confusion ayathu njan paste cheyam "അതിനായി നമ്മുടെ ലയർ പാലറ്റിൽ ഒർഉ EYE ഐകൺ കണ്ടിട്ടില്ലെ അതു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിസിബിൾ ആക്കണം. അതായത് ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ആദ്യ ലയറിൽ ഒരു A എന്ന ഫോട്ടോയും രണ്ടാം ലയറിൽ B എന്നൊരു ഫോട്ടോയും ചേർക്കണം....
marupadikay kathu nikunu....itrayum ksamicha priya kootukaraaa nandri..theri parayalle...ariyatha pillerku ariyunavaru paranju manasilaki kodukenam ennale pandu aro paranje,,atha keto...apo byee

December 8, 2011 at 1:21 PM

മോനേ ശിഷ്യാ...
മനസിലാകാത്തത് വേറൊരു വിധത്തിൽ വിശധീകരിച്ചുതരാം.
1. നമ്മുടെ ലയർ പാലറ്റിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും 3 പിക്ചറുകളും ഉണ്ട്.
2. ആനിമേഷൻ വിന്റോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുൻപ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലയറും തൊട്ടു മുകളിലുള്ള പിക്ചർ ലയറും ഒഴിച്ചുള്ള രണ്ട് ലയറുകൾ EYe ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുക.
3. ഇനി ആനിമേഷൻ വിന്റോ ഓപൺ ചെയ്യുക.
4 ഇനി ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ പുതിയ ലയർ ഉണ്ടാക്കുക.
5. നമ്മുടെ ലയർ പാലറ്റിൽ പോകുക. അവിടെ യിപ്പോ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടും ഒന്നാം ചിത്രവും ആണല്ലോ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഒഴിച്ചുള്ള വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിത്ര ലയർ EYE ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുക ( ഓർക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതു ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു)
6 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ വ്യത്യസ്തമായി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളായി.
7. ഇനി Tween ഐകൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 3 കൊടുക്കുക. (അവിടെ 5 കൊടുത്താൽ ലയറുകൾ രണ്ടെണ്ണവും കൂടി കൂടും. അതായത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ സമയം അല്പം കൂടി കൂടും.)
8. ഇപ്പം രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ആനിമേഷൻ ആയി.
9. ഇനി പുതിയൊരു ലയർ കൂടി ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ആറാമതൊരു ലയർ
10. ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നേരത്തെപോലെ ലയർ പാലറ്റിൽ പോകുക
11. ഇപ്പോൾ ലയർ പാലറ്റിൽ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും മാത്രമാണല്ലോ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്.
12. അതിൽ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഒഴിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ചിത്ര ലയർ EYE ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുക. ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ചിത്ര ലയർ വിസിബിൾ ആക്കുക
13 Tween ഐകണിൽ ക്ലിക്കുക. പഴയപോലെ ചെയ്യുക.
14 ഇനി ഒന്നാമത്തെ ലയറും അഞ്ചാമത്തെ ലയറും അവസാനത്തെ ലയറും 5 സെൿ എന്നു സെലെൿറ്റുക.
>> ഇനിയും ചിത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ 9 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യുക.
ഇപ്പോ മനസിലായോ....

December 8, 2011 at 2:12 PM

guroooo..nw m @ office .njan roomil poyi cheythu nokate..orupadu nanni und keto ipola thalaykullil keriyathu,nerathe ingane vivaricha porayirunoo.ha ellathinum athintethaya samayamund dasa ennu sreenivasan paranjthu etra shariya.

December 8, 2011 at 2:17 PM

ഹി ഹി തന്നെ തന്നെ,,, നീ പോസ്റ്റൊകെ നോക്കി അല്പമൊക്കെ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നു കരുതി... സസി സസി ഹഹ

December 9, 2011 at 6:22 AM

hoo ente fasula bhaii..oduvil ellam shariyayi..thankss.pinne enyum ithupolulathu pratheeksikunu...gudnyt

December 9, 2011 at 6:23 AM

hoo ente fasula bhaii..oduvil ellam shariyayi..thankss.pinne enyum ithupolulathu pratheeksikunu...gudnyt

December 9, 2011 at 11:51 AM

gud mrng fasalu bhai..ipo nalla exprnce und keto..njan kure creat cheythu..virodham illa engil fbylo matetho id tharamo.kooduthal dbts clear cheyana.eniku ithinodoke nalla thaalparya atha keto..apo byee..paniyund..

December 9, 2011 at 4:37 PM

പ്രിയ ഡ്രീം, നമ്മടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ. അവിടെ വരൂ. കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഒപ്പം ചെയ്ത വർക്കുകൾ അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുമാവാം. ബ്ലോഗ് നു മുകളിൽ FB Group എന്നിടത്ത് ക്ലിക്കിയാൽ മതി.

Post a Comment

സംശയങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ പറയുക, ഞാനും കൂടുതല്‍ അറിയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രചോദനം

 
Support : | |
Copyright © 2011. ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കാം - All Rights Reserved