ആനിമേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ..

Tuesday, October 4, 201124comments

Image and video hosting by TinyPic


ചില സൈറ്റുകളിൽ ആനിമേറ്റഡ് പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പരസ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ബ്ലോഗിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ചലിക്കുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതിന്റെ ഒരു വഴി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം. ഇതുപോലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം.
സ്വന്തമായി ഫോട്ടോഷോപ്പുള്ളവർ അതു തുറന്ന് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപൺ ചെയ്തേ.....

പെട്ടന്നാവട്ടു കോയാ , നുമ്മടെ ഫയൽ 400X250 വലിപ്പത്തിലാണുകെട്ടാ, നിങ്ങൾ നെങ്ങക്കു വേണ്ടിയ സൈസ് എടുത്തോ നിക്കൊരു പരാതീം ഇല്ല. ഇനി നമ്മടെ ഫയലിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നു കരിഓയിൽ പൂശിക്കേ.. നമ്മക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്.ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലയറിന്റ പൂട്ടിൽ (ലോക്ക്) ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പൂട്ടുപൊട്ടിക്കുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Blending Options ഓപൺ ചെയ്യുക. Texture സെലെൿറ്റുക. ഞാൻ സെലെൿറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Artistic Surfaces എന്ന Texture ആണു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലെൿറ്റ് ചെയ്യാം ട്ടാ, നിക്കൊരു പരാതീം ഇല്ല.


ഇനി Texture നു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് നൽകുക. ഓകെ നൽകിയാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടി. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ പോസ്റ്റ് വലിച്ച്നീട്ടാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണു. അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ വേണം, ഞാൻ ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി 3 ടെക്സ്റ്റ് ലയറുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ.ശേഷം 3 ടെക്സ്റ്റ് ലയറുകളുടേയും ഓരോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയ 3 ടെക്സ്റ്റ് ലയറുകളും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Resturize ചെയ്യുക.പുതുതായി നമ്മൾ Restorize ചെയ്ത 3 ടെക്സ്റ്റ് ലയറുകളും Filter >> Blur Motion Blur  ചെയ്യുക. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യുക.

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു . ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനായി Window >> Animation ഓപൺ ചെയ്യുക. ഓപൺ ആയിവന്നിരിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ഒരു ലയറുണ്ട്, ചിത്രത്തിൽ ലയർ പാലറ്റിലേതു പോലെ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലയറും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലയറും മാത്രം വിസിബിൾ ആക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവ Eye  ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻവിസിബിൾ ആക്കുക.

    ഇനി ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ഉള്ള New layer ഐകണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് (മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു) പുതിയൊരു ലയർ ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ മുൻപത്തെ ലയറിൽ കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബ്ലർ ചെയ്ത കോപിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആണു ഈ ലയറിൽ വിസിബിൾ ആക്കേണ്ടത്. ചിത്രം നോക്കുക.


ഇവിടെയും പുതിയൊരു ആനിമേഷൻ ലയർ ഉണ്ടാക്കുക. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്പോലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ബ്ലർ കോപി വിസിബിൾ ആക്കുക. ബാക്കി ഇൻവിസിബിൾ ആക്കുക. (ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക)പുതിയ ലയർ ഉണ്ടാക്കുക. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അടുത്തതായി കാണിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ലയർ സെലെൿറ്റ് ചെയ്യുക.

ശേഷം ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ പച്ച കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന Tween ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന വിന്റോയിൽ Frame To add  എന്നിടത്ത് രണ്ട് സെലെൿറ്റ് ചെയ്ത് ഓകെ നൽകുക. ഇപ്പോൾ മൊത്തം 6 ലയറുകൾ ആയി. ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ വിന്റോയിലെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഒന്നു ഞെക്കി നോക്കൂ. നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് വരെ 6 ആനിമേഷൻ ലയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത അതേ വഴി തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ എത്ര ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം.


  മുകളിൽ കാണുന്നയീ ആനിമേഷൻ വിന്റോ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നീല കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന  ടെക്സ്റ്റ് ലയറുകളുടെ ടൈം മാത്രം 0.5 Sec  എന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ബ്ലർ ടെക്സ്റ്റുകൾ 0.Sec  കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രം അല്പസമയം നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവ പെട്ടന്നു ചലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ബ്ലർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്  പോലെ തോന്നുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്നു കൂടി ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ ആദ്യ ലയറിനു തൊട്ടു താഴെ  Once  എന്നാണെങ്കിൽ അതു  Forever  എന്നാക്കാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിലേ നമ്മടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവഷ്യം ഓടി അവിടെ നിൽക്കും.
   ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ ആനിമേഷൻ വിന്റോയിൽ അവസാനം ഇറ്റിരിക്കുന്ന ടെ4ക്സ്റ്റിനു ശേഷംതായത് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് videos  എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണല്ലോ. അതിനു ശേഷം വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു ബ്ലർ കോപിയും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇട്ട ഫോട്ടോഷോപി ടെക്സ്റ്റ് ലയറിന്റെ ബ്ലർ കോപിയും ഓരോ ലയറുകൾ ഇടണം. എങ്കിലേ തുടർച്ച കിട്ടുകയുള്ളു.


Image and video hosting by TinyPic
 ഇനി നമുക്ക് ഇതു GIF  ഫയൽ ആയി സേവ് ചെയ്യണം. അതിനായി  File >> Save for web and devices  പോയി gif ഫയൽ ആയി സേവുക. പഴയ ഫോട്ടോഷോപ്പുകാർ File >> Jump to image Ready  പോയി gif  ആയി സേവ് ചെയ്യുക. ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ന്റെ ഭംഗിയും ഇവിടെ വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ അതു നിങ്ങളുടെ ഹിതം പോലെ ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഇവിടെ  ക്ലിക്കി കാണാം.
Share this article :

+ comments + 24 comments

October 5, 2011 at 6:38 PM

ആനിമെട്ടടില്‍ എന്തെകിലും വെരയ്ടി സ്റ്റൈല്‍ കിട്ടുമോന്നു നോക്ക് ......

October 5, 2011 at 10:57 PM

നമുക്ക് നോക്കാം സനു..

October 7, 2011 at 7:45 AM

good work
plz look at this........
www.jebinkjoseph.co.cc
www.thisiskerala.co.cc

November 16, 2011 at 2:55 PM

nhan kure nalaayi ith engane anenu anweshikukayayirunu,thanks for this great share.(mobilil ayathonda manglish upayogiche,kshamikanam)

നന്ദി. വളരെ ഉപകാരപ്രദം :)

February 5, 2012 at 11:02 PM

നന്ദി 'കമന്റോ'സ് വീണ്ടും വരിക..

July 18, 2012 at 4:07 PM

njaan cs3 aanu use cheyyunne....... athil ithu pole onnumalla kidakkunne.... entha cheyyuka?

July 18, 2012 at 4:44 PM

onnum nadakkunnilla....

July 19, 2012 at 2:40 AM

എല്ലാം നടക്കും.. ഇതു പോലെത്തന്നെയാ cs3 യിലും... മുകളിൽ കാണുന്ന വിന്റോ എന്ന ഒപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആനമ്മേഷൻ വിന്റോ കാണും അതു ഓപൺ ചെയ്യുക... പിന്നെ എവിടാ തിരിയാത്തതെന്നു പറഞ്ഞാലല്ലെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റൂ...

August 2, 2012 at 5:55 PM

ന്റെ ഫോടോശോപില്‍ പൂട്ട്‌ തുറക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.നാന്‍ ന്ത് ചെയ്യും.............?

August 3, 2012 at 6:52 PM

4shared ടൊറന്റ് ഇവിടൊക്കെ കിട്ടും താക്കോൾ..ഏത് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കീ തിരഞ്ഞാൽ മതി..

August 4, 2012 at 10:19 AM

nganeya layer select cheyyuva..........?

August 4, 2012 at 7:10 PM

ലയർ പാലറ്റ് ഓപൺ ചെയ്ത് ( f7 ) നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലെൿറ്റാക്കാം..

August 14, 2012 at 7:51 PM

ഞാന്‍ ഒരു ആനിമേട്ടട് gif ഇമേജ് നെറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു.... പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടെരില്‍ അത് ആനിമേറ്റട് ആയി കാണുന്നില്ല.... എന്തെങ്കിലും പോംവഴി ഉണ്ടോ?

August 14, 2012 at 9:47 PM

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടോട്ടൽ വീഡിയോ പ്ലയർ ഡിഫൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഷ്നം വരാറുണ്ട്. അത് പിക്ചറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്കിയാൽ ഓപൺ ചെയ്യേണ്ടതാണു.തല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോക്ട്ടറെ കാണുന്നതാണു കൂടുതൽ നല്ലത്..

September 20, 2012 at 11:50 PM

ee softwar evidunna kittuka?

September 20, 2012 at 11:51 PM

nalla blog but softwarekoodiyum download venamayirunnu

September 21, 2012 at 2:00 AM

adobe sote il allenkil torrentil kitum

October 5, 2012 at 1:20 AM

Windowil Animation enna Option Kaanikkunnilla

October 6, 2012 at 2:20 AM

പഴയ വേർഷൻ ആയിരിക്കും കയ്യിലുള്ളത്.. ഫയൽ>> ഇമേജ് റെഡി >> ജംബ് ടു ഇമേജ് റെഡി എന്നു കാണുന്നില്ലേ അവിടെ പോകൂ..

Anonymous
September 7, 2013 at 8:04 PM

ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ബ്ലർ കോപി വിസിബിൾ ആക്കുക.mansilailla how

December 22, 2013 at 3:23 PM

GOOD ONE THANKS DEAR.

Anonymous
March 3, 2015 at 6:59 PM

പുതിയ വേര്‍ഷനുകളില്‍ ആനിമേഷന്‍ എന്നത് ടൈംലൈന്‍ എന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്‍റെ അറിവ്

Anonymous
May 10, 2015 at 5:17 PM

"Restorize" Eth enganeyaa cheyyuka please help??

Post a Comment

സംശയങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ പറയുക, ഞാനും കൂടുതല്‍ അറിയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രചോദനം

 
Support : | |
Copyright © 2011. ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കാം - All Rights Reserved